Реализирани проекти

Няма снимка

Проекти 2022

31/12/2022

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 за фирма Екоконсулт инженеринг Бургас. Доставка на 2 бр преносими газанализатори MRU Optima 7 за ТЕЦ Марица Изток 2. Доставка на преносима пробовземна помпа LIFETEK на Mega System Lifetk за фирма Екоконсулт ...
Няма снимка

Проекти 2021

31/12/2021

Доставка на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse APEX Z3 за Химакс Фарма ЕООД НН3016 за ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ ЕАД Доставка на преносим газанализатор MRU Varioluxx за Аурубис-Пирдоп. Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 ...
Няма снимка

Проекти 2020

31/12/2020

Доставка и пуск на система за мониторинг на димните газове HORIBA ENDA 5000 и система за измерване на HCL на ПУДООС- Инсинератор в Медицинска Академия. Доставка на газанализатор на фирма MRU модел VARIOLuxx за Топлофикация Сливен Доставка, пуск и валидиране на преносими ...
Няма снимка

Проекти 2019

31/12/2019

Доставка и пуск на система за газсигнализация на фирма Tecnocontrol в ТЕЦ Варна АД Доставка на газанализаторина фирма MRU Германия: 2 бр. Optima 7 за ТЕЦ Марица Изток 2 Optima 7 Biogas за НИС при ХТМУ София. Доставка на помпа и ...
Няма снимка

Проекти 2018

31/12/2018

Доставка и пуск на система за мониторинг на чисти помещения в Сенсата Ботевград. Доставка на газов делител за SGS. Доставка на брояч за частици Lighthouse APEX P3 за Биовет Пещера. Доставка и пуск на система за мониторинг на димните газове във "Варова пещ" ...
Няма снимка

Проекти 2017

31/12/2017

Доставка на лазерни броячи за частици S3200 за Ветпром-Радомир и S3100 за Балканфарма Троян. Доставка на стационарен газанализатор HORIBA VA 5016 за Инсинератор. Доставка на газанализатори на MRU: Optima 7 Biogas за Аквахим NovaPlus за  ...
Няма снимка

Проекти 2016

31/12/2016

Доставка на MRU газанализатори: Optima 7 за Аурубис Пирдоп. Optima 7 Biogas за Одесосстрой Варна. Доставка на станция за имисионен контрол на SO2, NOx, прах, МТО в гр. Гълъбово собственост на "Брикел" АД. Фирма CCS България ...
Няма снимка

Проекти 2015

31/12/2015

Доставка на MRU газанализатори: Optima 7 за ЕкотермПроект Хасково. Optima 7 Biogas за Дона Враца. Фирма CCS България извърши  доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва: 1 бр. Solair 3100  за Биовет ...
Няма снимка

Проекти 2014

31/12/2014

През 2014 г. фирма CCS България извърши редица доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва: 3 броя Solair5200 за БулБио НЦЗПБ 1 брой Solair3100 за Успех АД 2 броя R5102P за Ветпром Радомир 1 брой Solair1100LD за ...
Няма снимка

Проекти 2013

31/12/2013

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 с PSS5,  сонда с принадлежности за акредитирана лаборатория SGS. Доставка и пуск на триканален газанализатор за "Топлофокация София" ЕАД Доставка на 42 броя имисионни газанализатори от серията АРxx на HORIBA. ...