Квалификация на чисти помещения

Фирма CCS – България ООД извършва измервания на параметрите на въздуха в чисти стаи, помещения, зони и ламинарни боксове, съгласно ISO 14644 и EC GMP стандарти, с цел определяне класа на чистота.

Извършваме измервания на всички параметри, съгласно  ISO 14644-3, а именно:

  • брой и големина на механични частици
  • температура и влажност в помещенията
  • диференциални налягания между помещенията
  • скорост и дебит на въздушните потоци
  • кратност на въздухообмена
  • проверка на НЕРА-филтри за наличие на течове или недобро монтажно уплътняване
  • тест за възстановяване, тест за визуализация
  • и други

За резултатите от измерванията издаваме протоколи, съгласно ISO 14644, които са приемани без забележки от международните инспектори.

Клиенти, използвали нашите услуги, са почти всички фармацевтични производители в България, както и някои от производителите на електроника. Също така все повече тези услуги се търсят от медицинските заведения – за контрол чистотата на въздуха в операционни зали, реанимации и прилежащите им помещения в болници, за контрол на помещения и ламинарни боксове в тъканни банки, банки за стволови клетки и ин-витро лаборатории към центрове за репродуктивно здраве.