CCS БЪЛГАРИЯ ООД

CCS БЪЛГАРИЯ ООД

системи за контрол на замърсявания

Измервателна апаратура за екологията

Фирма CCS България ООД е водеща в областта на доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на системи за контрол на замърсявания, газанализатори, газдетектори, кислородомери, прахомери, микробиологични пробовземачи, лазерни броячи на частици и системи за мониторинг. Висококвалифицирани нейни експерти извършват услуги по калибриране на лазерни броячи на частици, консултантски услуги и услуги по измерване и квалификация на чисти стаи и зони, съгласно изискванията на ISO 14644 и EU GMP. Също така фирмата отскоро извършва и услуга за проверка и настройка на газсигнализатори и газдетектори.

Фирма CCS България ООД е въвела СУК и притежава сертификат за съответствие на СУК съгласно БДСEN ISO:9001:2015 издаден от EXACT "Сертификация" ЕАД. "Политика по качеството"

Партньори