Проекти 2019

31/12/2019

Няма снимка

Доставка и пуск на система за газсигнализация на фирма Tecnocontrol в ТЕЦ Варна АД

Доставка на газанализаторина фирма MRU Германия:

  • 2 бр. Optima 7 за ТЕЦ Марица Изток 2
  • Optima 7 Biogas за НИС при ХТМУ София.

Доставка на помпа и принадлежности за изокинтично проповземане на прах производство на фирма Mega System за фирма Енерджи Макс.

Доставка и пуск на система за мониторинг на чисти помещения в производство „Дифтерия и тетанус“ в Булбио НЦЗПБ ЕООД

Доставка на газанализатори на фирма MRU

  • 1 бр. OPTIMA 7 Biogas за Лаборекс ООД
  • 2 бр. OPTIMA 7 за Пехливанов Инженеринг ООД

Доставка и пуск на газанализатор CFA 5130 на фирма HORIBA в КЦМ АД