Проекти 2020

31/12/2020

Няма снимка

Доставка и пуск на система за мониторинг на димните газове HORIBA ENDA 5000 и система за измерване на HCL на ПУДООС- Инсинератор в Медицинска Академия.

Доставка на газанализатор на фирма MRU модел VARIOLuxx за Топлофикация Сливен

Доставка, пуск и валидиране на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse

  • 1 бр. АРЕХ Р3 за Балканфарма-Разград АД
  • 1 бр. Solair 3100 за Булбио НЦЗПБ ЕООД
  • 1 бр. АРЕХ Р3 за Биовет Пещера АД
  • 1 бр. НН3016 за Боуви България ЕООД

Доставка на газанализатори на фирма MRU

  • 1 бр. MEGAPrime за Контрол 94 ООД
  • 1 бр. VARIOLuxx за ИТЕМ Инженеринг АД
  • 1 бр. OMS420 RT за Топлофикация Бургас АД
  • 1 бр. VARIOLuxx за Марели Системс ЕООД

Доставка и пуск на имисионен газанализатор APSA-370 с даталогер на фирма HORIBA в Аурубис АД

Доставка на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse

  • Solair 3100 за Кенди ООД
  • НН3016 за АПС Трейдинг ООД

Доставка и пуск на 4 бр. системи за изокинтично пробовземане на прах производство на фирма Mega System Италия за Изпълнителна Агенция по Околна Среда.

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 със система за пробоподготовка PSS5Н, пробовземна сонда и отопляема линия за акредитирана лаборатория на Енерджи Макс.