Проекти 2022

31/12/2022

Няма снимка

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 за фирма Екоконсулт инженеринг Бургас.

Доставка на 2 бр преносими газанализатори MRU Optima 7 за ТЕЦ Марица Изток 2.

Доставка на преносима пробовземна помпа LIFETEK на Mega System Lifetk за фирма Екоконсулт Инженеринг Бургас..

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 за фирма РОК7.

Доставка на преносим газанализатор MRU Nova Plus Biogas за фирма ЦЕРБ София.

Доставка на стационарни кислородомери OMS420RT на MRU Германия за фирма Лотус-Русе и Топлофикация Бургас.

Доставка на система за автоматично изокинетично пробовземане на прах X1 APIS производство на фирма MEGA SYSTEM Италия за ТЕЦ Марица изток 2.

Доставка на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse

  • APEX Z3 за Чайкафарма Висококачествените Лекарства
  • APEX P3 за TEVA гр. Дупница
  • НН3016 за ФАЦИТ
  • APEX Z3, S3100 и ScanAir Pro за Биовет Разград

Доставка, изграждане и пуск на системи за:

  • контрол на H2 в О2 и О2 в H2 в  цех "Електролиза" на ТЕЦ "Марица Изток"2.
  • мониторинг на CO, NOx и О2 с газоанализаторна система ENDA5000 на фирма HORIBA на три комина в ЕВН "Топлофикация Пловдив".
  • мониторинг на частици в производство "Хепарин" на фирма "Биофарминженеринг" АД гр. Сливен.