Проекти 2014

31/12/2014

Няма снимка

През 2014 г. фирма CCS България извърши редица доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:

  • 3 броя Solair5200 за БулБио НЦЗПБ
  • 1 брой Solair3100 за Успех АД
  • 2 броя R5102P за Ветпром Радомир
  • 1 брой Solair1100LD за Балканфарма Троян
  • 1 брой Solair3100 за Биовет Пещера

Доставка и пуск на три Броячи на частици модел LH Solair 5200 на БулБИО НЦЗПБ.

Доставка на стационарен уред за измерване на кислород MRU TOM 420R.

Доставка на MRU Vario Plus Industrial на Термотест Консулт АД

Доставка на 3 бр. автоматични пробовземачи за води модел ISCO4700 на Хидрострой АД

Доставка на газанализатор модел MRU Vario Plus Syngas на фирма Метамодул.