Проекти 2017

31/12/2017

Няма снимка

Доставка на лазерни броячи за частици S3200 за Ветпром-Радомир и S3100 за Балканфарма Троян.

Доставка на стационарен газанализатор HORIBA VA 5016 за Инсинератор.

Доставка на газанализатори на MRU:

  • Optima 7 Biogas за Аквахим
  • NovaPlus за  Хеспа
  • 4бр. Delta Smart за Рувекс.

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 с PSS5,  сонда с принадлежности за акредитирана лаборатория Пехливанов Инженеринг.

Доставка на 5 бр кислородомери MRU OMS420 за Топлофикация София.