Проекти 2021

31/12/2021

Няма снимка

Доставка на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse

  • APEX Z3 за Химакс Фарма ЕООД
  • НН3016 за ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ ЕАД

Доставка на преносим газанализатор MRU Varioluxx за Аурубис-Пирдоп.

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 със система за пробоподготовка PSS5Н, пробовземна сонда и отопляема   линия заедно с газов делител HORIBA SGD-710C за акредитирана лаборатория Екоконсулт Инженеринг Бургас.