Проекти 2018

31/12/2018

Няма снимка

Доставка и пуск на система за мониторинг на чисти помещения в Сенсата Ботевград.

Доставка на газов делител за SGS.

Доставка на брояч за частици Lighthouse APEX P3 за Биовет Пещера.

Доставка и пуск на система за мониторинг на димните газове във "Варова пещ" и разширение на мониторинг на "СРКА" в Монди Стамболийски.

Доставка и пуск на стациия за имисионен контрол за ТЕЦ Марица Изток 2.

Доставка на газанализатор MRU Optima 7 Biogas за Хеспа.

Доставка и пуск на система за газсигнализация на фирма Техноконтрол Италия в ТЕЦ Варна.