Проекти 2015

31/12/2015

Няма снимка

Доставка на MRU газанализатори:

  • Optima 7 за ЕкотермПроект Хасково.
  • Optima 7 Biogas за Дона Враца.

Фирма CCS България извърши  доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:

  • 1 бр. Solair 3100  за Биовет клон Разград.
  • 1 бр. R5102P за Ветпром Радомир.
  • 1 бр. R5104 за Балканфарма Разград

Доставена и пусната в действие на гамаспектрометрична сонда MIRA за БАН-ИМК.

Извършени доставки за 3 бр. мониторинги на чисти зони А и В в стерилни производства в Бул Био. Пуснат действие мониторинг в производство БЦЖ ваксини.