Проекти 2016

31/12/2016

Няма снимка

Доставка на MRU газанализатори:

  • Optima 7 за Аурубис Пирдоп.
  • Optima 7 Biogas за Одесосстрой Варна.

Доставка на станция за имисионен контрол на SO2, NOx, прах, МТО в гр. Гълъбово собственост на "Брикел" АД.

Фирма CCS България извърши  доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:

  • 3 бр. R5104 за БулБио София.
  • 1 бр. АРЕХ Р3 за Биовет Пещера.
  • 1 бр. Solair 3100 за Балканфарма Разград

Извършени доставка на 1 бр. мониторинг на чисти зони А и В в стерилно производство на Чайкафарма - Варна.