Проекти 2013

31/12/2013

Няма снимка

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 с PSS5,  сонда с принадлежности за акредитирана лаборатория SGS.

Доставка и пуск на триканален газанализатор за "Топлофокация София" ЕАД

Доставка на 42 броя имисионни газанализатори от серията АРxx на HORIBA.

Доставка на две газанализаторни системи HORIBA ENDA 500 за ново оловно производство в КЦМ-Пловдив. за измерване на CO, SO2 и O2 в емисии.

Доставка, пуск и обучениена място по лабораториите на ИАОС на 15 бр. ОСМА 310 - уреди за измерване на масла във води.

Доставка и пуск на пробовземна помпа Zambelli ISODUST с принадлежности за акредитирана лаборатория "Пехливанов Инженеринг".

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 на Аткотрейд.

Доставка и пуск на автоматичен пробовземач за води за ВИК "Стенето" гр. Троян.