Новини

Учебен семинар във Велико Търново

24/11/2011

На 24. и 25.11.2011 год. в конферентната зала "Янтра" на хотел "Янтра" гр. Велико Търново се проведе учебен семинар на тема: "Анализаторите на фирма HORIBA - Япония и тяхното ...

Учебно-представиелен семинар

10/12/2009

На 10 декември 2009 год. в конферентна зала на хотел “Принцес” в гр. София фирма CCS-България ООД съвместно с Националния референтен център за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции към ...

Еднодневен учебно-практичен семинар

13/05/2009

На 13.05.2009 год. в конферентна зала № 2 на хотел “Форум – Централ”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 41 в София от 9.00 часа се проведе еднодневен учебно-практичен семинар организиран ...

Презентация на фирма CCS-България ООД във ВМА-София

20/02/2009

На 20 февруари 2009 год. във ВМА - София се проведе презентация на фирма CCS-България ООД на тема “Контрол на чистотата на въздуха на операционните зали в болничните заведения". Взеха участие всички ОПМ от военните болници в България.

Презентация в информационния център към АЕЦ Козлодуй ЕАД

27/11/2008

На 27 ноември 2008 год. в информационния център към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД се проведе презентация на фирма CCS-България ООД на тема “Презентация на нови продукти: измерване на прахови емисии, броячи на частици, радиоактивен мониторинг".

Учебен семинар на операторите на измервателни станции

14/08/2008

На 14 и 15 февруари 2008 год. се организира учебен семинар на операторите на измервателни станции от Националната система за контрол на атмосферния въздух на МОСВ по поддръжка на системи за анализ на въглеводороди. Семинара се проведе в сградата на Изпълнителна Агенция по Околна Среда в ...

Станция за контрол на атмосферния въздух

01/08/2008

През м. август 2008 след успешни пускови проби заработи доставената от нас станция за контрол на атмосферния въздух в гр. Гълъбово. Инвеститор и собственик на станцията е "AES-3С Марица Изток 1" АД гр. Гълъбово. Измервани параметри: прах РМ10 и РМ2,5; серен диоксид, азотни оксиди, ...

Фирмено тържество

31/03/2008

На 31.03.2008 год. се проведе малко фирмено тържество с освещаване на новия ни офис на булевард "Константи Величков" №149-151.

Учебно-представителен семинар на тема Контрол на замърсителите във въздуха при фармацевтичните производства

12/11/2007

На 12 и 13 ноември 2007 год. в конферентната зала “Хисар” на хотел “Аугуста спа” в гр. Хисар фирма CCS-България ООД се проведе поредния учебно-представителен семинар на тема “Контрол на замърсителите във въздуха при фармацевтичните производства. Валидиране. ...

Учебно-практичен семинар

22/10/2007

На 22. и 23.10.2007 год. в конферентна зала ”Хисар” на хотел “Аугуста” Хисар се проведе учебно-практичен семинар организиран от фирма CCS-България ООД на тема "Газоанализаторите на фирма HORIBA – Япония и тяхното приложение за имисионен и емисионен ...