Еднодневен учебно-практичен семинар

13/05/2009

На 13.05.2009 год. в конферентна зала № 2 на хотел “Форум – Централ”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 41 в София от 9.00 часа се проведе еднодневен учебно-практичен семинар организиран от фирма CCS-България ООД на тема: "Продуктите на фирма Zambelli – Италия и тяхното приложение за прахо-газово пробовземане при емисионен и имисионен контрол на въздуха".