Учебен семинар на операторите на измервателни станции

14/08/2008

На 14 и 15 февруари 2008 год. се организира учебен семинар на операторите на измервателни станции от Националната система за контрол на атмосферния въздух на МОСВ по поддръжка на системи за анализ на въглеводороди. Семинара се проведе в сградата на Изпълнителна Агенция по Околна Среда в София.