Учебен семинар във Велико Търново

24/11/2011

На 24. и 25.11.2011 год. в конферентната зала "Янтра" на хотел "Янтра" гр. Велико Търново се проведе учебен семинар на тема: "Анализаторите на фирма HORIBA - Япония и тяхното приложение за имисионен и емисионен контрол.