Учебно-представиелен семинар

10/12/2009

На 10 декември 2009 год. в конферентна зала на хотел “Принцес” в гр. София фирма CCS-България ООД съвместно с Националния референтен център за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции към НЦЗПБ, се проведе поредния учебно-представителен семинар на тема: ”Контрол на замърсителите във въздуха на чистите зони в медицинските заведения. Норми, стандарти, разпоредби, средства.”