SWG100 Biogas

Производител: MRU GmbH - Германия

Описание

Стационарна система за непрекъснати измервания на биогаз  

Завършения, готов за употреба биогаз анализатор SWG100 е индустриалното решение, което се използва при:

 • Инсталации за биогаз (анаеробно разлагане).
 • Когенерационни топлоенергийни двигатели (CHP)
 • Места за пречистване на общински или промишлени отпадъчни води
 • Газови находища на въглищни пластове (метан от въглищни пластове)
 • Инсталации за преработка на храни и животински отпадъци
 • Инсталации за биометан (газ към мрежа).
 • Депа за отпадъци

Основно оборудване

 • Здрав дизайн индустриално съвместим за тежка промишлена употреба
 • Стандартна защита на системата, включва непрекъснато контролирана вентилация на шкафа, отвор с ограничител на потокапри входа на газовата проба и детектор за газ CH4
 • Ефективна газова пробоподготовка за бързи и надеждни измервания
 • Вземане на проби от газ с ниско засмукване до газ с високо налягане
 • Не се изисква разреждане на газовата проба, нито използване на сгъстен въздух
 • Директно и непрекъснато/прекъснато измерване, с компенсация на налягането и температурата
 • Мониторинг на до 10 места/точки (техника за споделяне на времето) само с един анализатор
 • Доставя се готова за работа с минимум монтажни работи

Обхвати на измерване

 • O2 0 ... 25 % електрохимичен
 • CH4 0 ... 100% NDIR
 • CO2 0 ... 100% NDIR
 • H2S 0 ... 2.000 ppm електрохимичен

Размери и други данни

 • Работна температура +5 ... 45°C
 • Захранване 110 ... 230 Vac / 50 ... 60 Hz / 200 W
 • Степен на защита IP 54
 • Размери 600x700x210 мм (ВxШxД) = вътрешна стоманен шкаф

Документация към продукта

Брошура на SWG100 Biogas
Брошура на BIOGAS