SWG100 BIOcompact

Производител: MRU GmbH - Германия

Описание

Стационарна измервателна система за биогаз за периодични измервания        

Рентабилен стационарен биогаз анализатор, предназначен за:

 • Периодично измерване, настройва се от потребителя до 24 измервания за 24 часа
 • Използване в тежка промишлена среда в комбинация с наблюдение на газовете на двигателите при получаване на топлина и електроенергия (Когенерация).
 • Точни измервания, вкл. plug & play предварително калибрирани сензори
 • Наблюдение на до 2 места/точки (техника за споделяне на времена)

Анализаторът може да пробовзема сух биогаз, газ под налягане или газ с ниско налягане и може да се използва за пробовземане от една или две точки от:

 • Когенерационни топлоенергийни двигатели 
 • Места за пречистване на общински или промишлени отпадъчни води
 • Малкомащабни инсталации със суха ферментация
 • Депа за отпадъци

Основно оборудване

 • Plug & play, предварително калибрирани сензори
 • Безопасна употреба чрез използване на ограничителен отвор на газовия поток при входа на газа и вентилацията
 • Ефективна газова пробоподготовка за бързи и надеждни измервания
 • Пробовземане на газ с ниско налягане, както и на газ с високо налягане
 • Не се изисква разреждане на газовата проба, нито използване на сгъстен въздух
 • Прекъснато измерване, с възможност за настройка от потребителя до 24 измервания за 24 часа
 • Мониторинг на до 2 места (техника за споделяне на времето) само с един анализатор
 • Съхранение на данни и регистриране на събития на SD карта
 • IP 54 шкаф за използване в тежки условия
 • Доставя се готова за работа анализатор , минимална инсталационна работа, малко време за престой в обслужването
 • Може да се монтира в затворено помещение или навън 

Обхвати на измерване

 • CH4 0 ... 100% (инфрачервен NDIR)
 • CO2 0 ... 100% (инфрачервен NDIR)
 • O2 0 ... 25 % (електрохимичен)
 • H2S 0 ... 2.000 ppm / претоварване до 5.000 ppm (електрохимичен)

Изчислени стойности

 • Калоричност 0 ... 50 MJ/m3; MJ/kg

Размери и други данни

 • Дисплей 3,5" TFT цветен дисплей с подсветка
 • Работна температура +5 ... 45°C или -10 ... 45°C с нагревател на шкафа
 • Захранване Универсално 90 ... 240 Vac / 47 ... 63 Hz / 42 W (150 W с нагревател на шкафа)
 • Степен на защита IP 54
 • Размери 400x500x300 mm (ШxВxД) монтаж на стена или в шкаф
 • Тегло прибл. 14 кг

Документация към продукта

Брошура на SWG100 BIOcompact
Брошура на BIOGAS