AQMS

Производител: HORIBA

Описание

Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

Станцията за мониторинг на качеството на въздуха (AQMS) е система, която измерва метрологични параметри като скорост на вятъра, посока на вятъра, валежи, радиация, температура, барометрично налягане и параметри на околната среда. AQMS също интегрира серия от анализатори на околната среда за непрекъснато наблюдение на концентрацията на замърсители във въздуха (като SO2, NOx, CO, O3, THC, PM и др.). HORIBA също така предоставя мобилни станции за наблюдение, които могат да се използват за наблюдение на условията на околната среда на множество обекти
HORIBA има повече от 50 години опит в предоставянето на решения за мониторинг на околната среда, признати по целия свят. HORIBA е доставила над 15 000 единици с основен дял в много региони. Мониторинговата станция се изработва по поръчка на клиента. HORIBA може да предостави няколко вида станции, оборудване за калибриране и други, за да отговори на вашите предизвикателни изисквания за мониторинг.
Измерените данни могат да се наблюдават дистанционно и да се експортират в различни формати към местните централни власти. Данните могат да бъдат публикувани в интернет за лесен публичен достъп, за да се повиши осведомеността относно текущите нива на замърсяване на въздуха. По този начин обществеността може да предотврати дейности на открито и да намали въздействието върху здравето по време на силно замърсени дни.

Документация към продукта

Брошура на серия AP 370