APSA 370

Производител: HORIBA

Описание

Анализатор на серен диоксид в околната среда

APSA-370 е устройство за непрекъснат мониторинг на атмосферния SO2 с помощта на UV флуоресценция. APSA-370 използва собствено вътрешно устройство за вземане на проби със сух метод за постигане на най-високи нива на чувствителност и точност. Сухият метод, поради минималните си изисквания за поддръжка, възможността за непрекъснат мониторинг и моментен анализ на газа в непроменено състояние, е предпочитан метод за мониторинг на атмосферното замърсяване.

  • UV-флуоресцентен детектор, устойчив на смущения от влага; Нисък диапазон: 0-0,05 ppm П.С.
  • Като алтернатива на FDP измерванията, дизайнът на детектора е силно селективен по отношение на SO2 и не изисква допълнителен газ.
  • Вграден HC-отсекател със селективна мембрана елиминира смущаващите компоненти.
  • Включва компенсатор на интензитета на лампата.
  • Използва вграден инертен PTFE входен филтър за проби.

Техническа спецификация

Принцип на измерване: UV флуоресценция (UVF)
Приложение: Измерване на SO2 в атмосферния въздух
Обхват на измерване:  Стандартни обхвати: 0-0,05/0,1/0,2/0,5 ppm; автоматичен обхват ~ ръчен избор на обхват; може да се управлява чрез дистанционно превключване; Опционални (измервателни) обхвати: 4 обхвата, избираеми от 0-10 ppm, в рамките на 10 пъти съотношението на обхвата; автоматичен обхват ~ ръчен избор на обхват; може да се управлява чрез дистанционно превключване.
Възпроизводимост: ±1,0% от пълния обхват на скалата
Линейност: ±1,0% от пълния обхват на скалата
Дебит: около 0,7 l/min
Показвани стойности: Измерена стойност, обхват, аларма, екран за поддръжка
Аларми: По време на автоматична калибровка, грешка при калибриране на нулата, грешка при калибриране на обхвата, температурна грешка в катализатора и др.
Съобщенията на екрана са налични на четири езика: немски, английски, френски, японски
Вход/Изход: 0-1 V/0-10 V/4-20 mA, трябва да се уточни (2 системи: или (1) моментна стойност и интегрирана, или (2) подвижна средна стойност);  Контактен вход/изход; RS-232C
Захранване: 100/110/115/120/220/230/240 VAC, 50/60 Hz (трябва да се уточни)
Размери: 430(Ш) x 550(Д) x 221(В) mm
Тегло: около 19 кг

Документация към продукта

Брошура на APSA 370
Брошура на APSA 370 с H2S конвертор
TUV Сертификат APSA 370
Брошура на серия AP 370