Учебен семинар в Банкя

26/10/2017

На 12. и 13.10.2017 год. в конферентна зала на хотел “Банкя Палас” гр. Банкя се проведе семинар организиран от фирма CCS-България ООД на тема :

Преносими и стационарни анализатори на фирма HORIBA– Япония и фирма MRU– Германия и тяхното приложение за имисионен и емисионен контрол.

Лектори бяха:

инж. Максимилиан Грос – Отговорник “Имисии” във фирма HORIBA – Австрия

инж. Даниел Райдл - Отговорник “Емисии” във фирма HORIBA – Австрия

Томас Зоненберг – търговски директор във фирма MRU GmbH – Германия