LMS Express RT

Производител: Lighthouse Worldwide Solutions

Описание

Софтуерът LMS Express ви позволява непрекъснато наблюдение на  вашата чиста стая 24/7. Когато възникне отклонение, ще бъдете уведомени незабавно, за да реагирате своевременно. Софтуерът позволява да интегрирате толкова сензори, колкото желаете.
Лесен за използване, интуитивен
Софтуерът LMS Express е лесен за използване. Има вградени карти, графики, диаграми и таблици с данни, за да можете лесно да преглеждате данните, които сте събрали.
Валидиране на вашата система
Фирма CCS България ООД е в състояние да предложи услуги за валидиране IQ/OQ за софтуера LMS Express. Можем да предоставим IQ/OQ документация, които ще ви позволят да валидирате документите сами или да бъде извършена от нас. Нашите документи за валидиране са предназначени да отговарят на строгите изисквания на днешните регулации и разпоредби.
Цялостни решения
Фирма CCS България ООД е в състояние да предостави цялостни решения, от инсталиране и въвеждане в експлоатация до валидиране на проект и е в състояние да контролира качеството на проекта от началото до края. Това ще ви позволи да имате една връзка за всяка услуга или поддръжка.
Възможност за наблюдение на други параметри на околната среда
Със софтуера LMS Express ще можете да наблюдавате множество параметри на околната среда. Всички тези данни могат да бъдат интегрирани във вашия LMS Express софтуер. Това ще ви позволи да разполагате с всичките си данни централизирано и можете да настроите аларми въз основа на тези параметри. Параметрите на околната среда, които се наблюдават включват следното:

  • Броене на частици
  • Температура/влага
  • Диференциално налягане
  • Скорост на въздуха
  • Статусни сигнали
  • Нива на CO2
  • Нива на O2