TS282

Производител: Tecnocontrol Srl - Италия

Описание

Сензор модел TS282KM

Oсновни технически характеристики

 • Захранване: 12-24 V DC
 • Каталитичен сензор
 • Възможност за смяна на чувствителния елемент
 • Изходен сигнал: 4-20 мА, линеен
 • Възможност за избор на измервания газ (виж таблицата по долу)
 • Точност: ± 10 %
 • Степен на защита: IP65
 • Размери: 238(в)х106(ш)х75(д)
 • Трипроводно свързване
 • Бутони за тест, настройка на нулата и калибриране, като достъпът до тези функции е защитен с код
 • 3 броя светодиоди за индикация на моментното състояние на сензора (червен – аларма, зелен – нормална работа, жълт – повреда /подреден сензор, прекъсната електрическа връзка, стойност извън зададения диапазон/)

ТИП

сензори

газ

цилиндър

средно време 

патрон

mаксимално време на съхранение

обхват на измерване

TS282E0

ELECTROCHEMICAL

OXYGEN

BO416

2 Y

ZSEO/IP

3 M

0÷25% VOL

TS282EA

ELECTROCHEMICAL

AMMONIA

BO501

3 Y

ZSEA/IP

5 Y

0÷300 PPM

TS282EA-H

ELECTROCHEMICAL

AMMONIA

BO501

2 Y

ZSEA-H/IP

3 M

0 ÷ 300 PPM

TS282EC-H

ELECTROCHEMICAL

CO

BO210

2 Y

ZSEC-H/IP

3 M

0÷300 PPM

TS282EC-S

ELECTROCHEMICAL

CO

BO210

2 Y

ZSEC/IP

1 M

0÷300 PPM

TS282EH

ELECTROCHEMICAL

HYDROGEN SULPHIDE

BO420

2 Y

ZSEH/IP

3 M

0÷100 PPM

TS282EHCL

ELECTROCHEMICAL

HYDROCHLORIC ACID

BO477

2 Y

ZSEHCL/IP

3 M

0÷30 PPM

TS282EHCN

ELECTROCHEMICAL

HYDROGEN CYANIDE

BO479

2 Y

ZSEHCN/IP

3 M

0÷100 PPM

TS282EN

ELECTROCHEMICAL

NITROGEN MONOXIDE

BO472

2 Y

ZSEN/IP

3 M

0÷100 PPM

TS282EN2

ELECTROCHEMICAL

NITROGEN DIOXIDE

ON REQUEST

2 Y

ZSEN2/IP

3 M

0÷30 PPM

TS282ES

ELECTROCHEMICAL

SULFIR DIOXIDE

BO468

2 Y

ZSES/IP

3 M

0÷20 PPM

TS282IC2

INFRARED

CO2

BO405

>5 Y

ZSIC2/IP

5 Y

0÷5% VOL

TS282IC2-H

INFRARED

CO2

BO404

>5 Y

ZSIC2-H/IP

5 Y

0÷5.000 PPM

TS282KB

CATALYTIC

PETROL

BO200

5 Y

ZSKB/IP

5 Y

0÷20% LEL

TS282KG

CATALYTIC

GPL

BO200

5 Y

ZSK01/IP

5 Y

0÷20% LEL

TS282KI

CATALYTIC

HYDROGEN

BO200

5 Y

ZSK02/IP

5 Y

0÷20% LEL

TS282KM

CATALYTIC

METHANE

BO200

5 Y

ZSK01/IP

5 Y

0÷20% LEL

TS282PB

PELLISTOR

PETROL

BO200

5 Y

ZSP/IP

5 Y

0÷100% LEL

TS282PG

PELLISTOR

GPL

BO200

5 Y

ZSP/IP

5 Y

0÷100% LEL

TS282PI

PELLISTOR

HYDROGEN

BO200

5 Y

ZSP/IP

5 Y

0÷100% LEL

TS282PM

PELLISTOR

METHANE

BO200

5 Y

ZSP/IP

5 Y

0÷100% LEL

TS282PX

PELLISTOR

**VARIUS**

BO200

5 Y

 

Документация към продукта

Брошура на New Product Design