Life Duo Dil

Производител: Mega System Srl.

Описание

Преносима пробовземна помпа, който включва две независими линии/системи за пробовземане, едната за вземане на газови проби, а другата за динамично разреждане. Полезни функции в газоходи с наличие на влага за определяне на масовата концентрация на отделни органични съединения в газова форма.

  • Ръчно регулиране на пробовземането и разреждането (със сферичен вграден дебитомер)
  • Постоянен дебит с автоматично компенсиране на липсата на енергия
  • Интегриран байпас за регулиране на помпата в нисък диапазон
  • Памет за 5 проби с порт за изтегляне RS-232
  • Индикация и запис на всякакви аларми (поток, батерия)
  • Контейнер с интегрирани линии за разреждане и аспирация

Работен диапазон: 0,2 L/min – 4 L/min
Захранване: 230 Vac – 50 Hz
Размери: 340 x 370 x 305 мм
Тегло: 11 кг

 

Документация към продукта

Брошура на серия Life Duo Dil