APNA 370

Производител: HORIBA

Описание

Анализатор на NOx в околната среда 

APNA-370 непрекъснато следи атмосферните концентрации на NO, NO2 и NOx, като използва полудекомпресионен хемилуминесцентен метод с модулиран кръстосан поток. APNA-370 използва независимо вътрешно устройство за вземане на проби със сух метод за постигане на най-високи нива на чувствителност и точност. Сухият метод, поради минималните изисквания за поддръжка и възможността за непрекъснат мониторинг и моментен анализ на газа в непроменено състояние, е предпочитан метод за мониторинг на атмосферното замърсяване.

  • Непрекъснати измервания на NOX, NO, NO2 с помощта на единичен хемилуминесцентен детектор с двоен кръстосан поток и референтно изчисление.
  • Оригиналния детектор на HORIBA (Силиконов фотодиоден сензор) реагира бързо на газовата концентрация.
  • Стабилни, повтарящи се измервания; Нисък обхват: 0-0.1 ppm П.С.
  • Включва вътрешен изсушител за автоматично рециклиране за създаване на сух въздух за генериране на озон
  • Базовата конфигурация включва: O3 изсушител, O3 разлагател, референтен газов генератор и помпа за проби

Техническа спецификация

Принцип на измерване: Модулация на кръстосания поток, хемилуминесценция с намалено налягане (CLD)
Приложение: Измерване на NO2, NO и NOX в атмосферния въздух
Обхват на измерване:  Стандартни обхвати: 0-0,1/0,2/0,5/1,0 ppm; автоматичен обхват ~ ръчен избор на обхват; може да се управлява чрез дистанционно превключване; Опционални (измервателни) обхвати: 4 обхвата, избираеми от 0-10 ppm, в рамките на 10 пъти съотношението на обхвата; автоматичен обхват ~ ръчен избор на обхват; може да се управлява чрез дистанционно превключване.
Възпроизводимост: ±1,0% от пълния обхват на скалата
Линейност: ±1,0% от пълния обхват на скалата
Дебит: около 0,8 l/min
Показвани стойности: Измерена стойност, обхват, аларма, екран за поддръжка
Аларми: По време на автоматична калибровка, грешка при калибриране на нулата, грешка при калибриране на обхвата, температурна грешка в конвертора и др.
Съобщенията на екрана са налични на четири езика: немски, английски, френски, японски
Вход/Изход: 0-1 V/0-10 V/4-20 mA, трябва да се уточни (2 системи: или (1) моментна стойност и интегрирана, или (2) подвижна средна стойност);  Контактен вход/изход; RS-232C
Захранване: 100/110/115/120/220/230/240 VAC, 50/60 Hz (трябва да се уточни)
Размери: 430(Ш) x 550(Д) x 221(В) mm
Тегло: около 20 кг

Документация към продукта

Брошура на APNA 370
Брошура на APNA 370 с NH3 конвертор
TUV Сертификат APNA 370
Брошура на серия AP 370