APMA 370

Производител: HORIBA

Описание

Анализатор на въглероден оксид в околната среда


APMA-370 е устройство за непрекъснат мониторинг на концентрациите на CO с помощта на недисперсионен метод за инфрачервен анализ с кръстосана модулация. APMA-370 използва независимо вътрешно устройство за вземане на проби със сух метод за постигане на най-високи нива на чувствителност и точност. Сухият метод, поради способността си за непрекъснат мониторинг и мигновен анализ на газа в непроменено състояние, както и минималните изисквания за поддръжка, е предпочитан метод за мониторинг на атмосферното замърсяване.

  • Недисперсионен инфрачервен (NDIR) абсорбционен детектор с кръстосана модулация. Нисък обхват: 0-5 ppm пълен обхват на скалата
  • AS тип (противошоков) компенсиращ смущения детектор и пречиствател за референтен газ.
  • Референтният пречиствател на газ окислява CO до CO2, за да елиминира смущенията.
  • •Оптиката остава свободна от чужди тела посредством премахване на отразяващите огледала.

Техническа спецификация:

Принцип на измерване: Недисперсионен инфрачервен (NDIR) абсорбционен метод с кръстосана модулация
Приложение: Измерване на CO в атмосферния въздух
Обхват на измерване:  Стандартни обхвати: 0-10/ 20/ 50/ 100 ppm; 0-5/ 10/ 25/ 50 ppm; автоматичен обхват ~ ръчен избор на обхват; може да се управлява чрез дистанционно превключване; Опционални (измервателни) обхвати: 4 обхвата, избираеми от 0-200 ppm, в рамките на 10 пъти съотношението на обхвата; автоматичен обхват ~ ръчен избор на обхват; може да се управлява чрез дистанционно превключване.
Възпроизводимост: ±1,0% от пълния обхват на скалата
Линейност: ±1,0% от пълния обхват на скалата
Дебит: около 1,5 l/min
Показвани стойности: Измерена стойност, обхват, аларма, екран за поддръжка
Аларми: По време на автоматична калибровка, грешка при калибриране на нулата, грешка при калибриране на обхвата, температурна грешка в катализатора и др.
Съобщенията на екрана са налични на четири езика: немски, английски, френски, японски
Вход/Изход: 0-1 V/0-10 V/4-20 mA, трябва да се уточни (2 системи: или (1) моментна стойност и интегрирана, или (2) подвижна средна стойност);  Контактен вход/изход; RS-232C
Захранване: 100/110/115/120/220/230/240 VAC, 50/60 Hz (трябва да се уточни)
Размери: 430(Ш) x 550(Д) x 221(В) mm

Документация към продукта

Брошура на APMA 370
TUV Сертификат APMA 370
Брошура на серия AP 370