Метеорологични станции и сензори за АИС

Производител: LSI Lastem srl.

Описание

Качество на въздуха

Метеорологичните условия са важна информация в системите и мрежите за мониторинг на качеството на въздуха. Тъй като съдбата на замърсителите на въздуха се влияе от движенията и характеристиките на въздушната маса, в която се излъчват, никакви данни за качеството на въздуха не са пълни без точен запис на място на метеорологичните условия. Атмосферната динамика определя образуването, транспорта, отлагането и разреждането на замърсителя. Основните метеорологични променливи за приложения на АИС (автоматична измервателна станция) включват скорост на вятъра, посока на вятъра, температура на въздуха и относителна влажност, атмосферно налягане, радиация и дъжд. Индексът на турбулентност на атмосферата обикновено се отнася до атмосферната стабилност, която е важна информация за анализ на отлагането и разреждането на замърсителя в определена област. Характеризирането на атмосферната стабилност за целите на дисперсионното моделиране включва измервания на температурата, радиационния интензитет и скоростта на вятъра.

Метеорологични сензори за АИС
LSI Lastem проектира и произвежда най-пълната гама от метеорологични сензори и решения, специално предназначени за AQM приложения. Нашата обширна гама включва: скорост на вятъра, посока на вятъра, температура и относителна влажност, радиация (глобална и нетна), атмосферно налягане и сензори за дъжд. Всички сензори са проектирани за лесен монтаж на стълб или кула без нужда от външен преобразувател и имат конектори, за да изберете кабел с подходяща дължина към системата за събиране на данни.

Метеорологична станция за АИС
Сензорите могат да бъдат свързани към регистратор на данни за регистриране и събиране на данни. Това решение позволява на метеорологичната система да бъде независима, да записва данни и да ги предава на отдалечени сървъри и в същото време да бъде свързана към локалната система за събиране на данни АИС (AQMS) чрез Ethernet или RS485 (протокол Modbus).

Акценти

  • Придържане към съответните стандарти (ISO и WMO);
  • Пълна гама сензори: отопляеми версии (анемометри, дъждомери), термометри с естествена и принудителна вентилация, пълна гама слънчеви радиометри (глобални и нетни), атмосферно налягане и др.;
  • Механични и ултразвукови анемометри;
  • Услуги по калибриране и поддръжка;
  • Компактни станции със сензор All-in-One и RS485;
  • 4÷20 mA изход.

Документация към продукта

Брошура на метеорологична апаратура за АИС
Брошура на Автоматични метеорологични станции