LightHouse

LightHouse, САЩ:
Лазерни броячи на частици (ръчни, преносими и стационарни) и микробиологични пробовземачи: за контрол, класификация и цялостен непрекъснат мониторинг на чисти стаи съгласно световни стандарти
www.golighthouse.com