Horiba

Начало - Води - Horiba

Horiba, Япония: Преносим анализатор за нефтопродукти и масла във води модел OCMA500.
www.horiba.at

Анализатора за нефтопродукти и масла OCMA-500  е преработен за още по-добра оперативност, поддържайки удобни за потребителя функции. След инжектиране на пробата трябва само да натиснете бутона, за да извършите бързо мониторинга, от извличането на маслото до измерването на пробата и източването. Тази машина е лесна за използване. OCMA-500 намалява разхода на разтворители с 20% в сравнение с предишните ни продукти, като намалява въздействието върху околната среда. Също така намалява текущите разходи.

<Как се извършва измерване>

Характеристики

  • Напълно автоматизирано управление с едно докосване, от извличането на маслата до измерване и източванена пробите.
  • Намалено въздействие върху околната среда и текущи разходи (20% намаляване на разхода на разтворители)
  • Без необходимост от процес на изпаряване на разтворителя, OCMA-500 предлага лесна работа и може да открие дори и масла с ниски точки на кипене.

Резервоар за екстракция със задно осветление (заявен патент)
Резервоарът за екстракция е оборудван със светодиоди. Осветяването на резервоара улеснява проверката на разделянето на фазите между пробата и разтворителя.
             →
      Преди извличане         След извличане
* Цветът зависи от извадката.

Цветен графичен LCD дисплей
OCMA-500 е оборудван с 3.5-инчов цветен графичен LCD дисплей. Менютата и данните от измерването могат да се видят ясно

Порт за USB флаш памет
Съхраняването на данни на USB флаш памет позволява лесно управление на данните на персонален компютър.

Преобразуване на мерна единица
Въвеждането на условията за измерване може да променят показаните единици (mg/L, mg/kg, mg/g и mg/PC), според нуждите на потребителя.

Брошура за анализатора за нефтопродукти и масла OCMA-500