Реализирани проекти

Начало - Реализирани проекти

2019 г.

Доставка на газанализаторина фирма MRU Германия:
- 2 бр. Optima 7 за ТЕЦ Марица Изток 2
- Optima 7 Biogas за НИС при ХТМУ София.

2019 г.

Доставка на помпа и принадлежности за изокинтично проповземане на прах производство на фирма Mega System за фирма Енерджи Макс.

2018 г.

Доставка и пуск на система за газсигнализация на фирма Техноконтрол Италия в ТЕЦ Варна.

2018 г.

Доставка и пуск на система за мониторинг на димните газове във "Варова пещ" и разширение на мониторинг на "СРКА" в Монди Стамболийски.

2018 г.

Доставка и пуск на система за мониторинг на чисти помещения в Сенсата Ботевград.

2018 г.

Доставка и пуск на стациия за имисионен контрол за ТЕЦ Марица Изток 2.

2018 г.

Доставка на газов делител за SGS.

2018 г.

Доставка на газанализатор MRU Optima 7 Biogas за Хеспа.

2018 г.

Доставка на брояч за частици Lighthouse APEX P3 за Биовет Пещера.

2017 г.

Доставка на стационарен газанализатор HORIBA VA 5016 за Инсинератор.

2017 г.

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 с PSS5,  сонда с принадлежности за акредитирана лаборатория Пехливанов Инженеринг.

2017 г.

Доставка на 5 бр кислородомери MRU OMS420 за Топлофикация София.

2017 г.

Доставка на газанализатори на MRU:
- Optima 7 Biogas за Аквахим
- NovaPlus за  Хеспа
- 4бр. Delta Smart за Рувекс.

2017 г.

Доставка на лазерни броячи за частици S3200 за Ветпром-Радомир и S3100 за Балканфарма Троян.

2016 г.

Доставка на MRU газанализатори:
- Optima 7 за Аурубис Пирдоп.
- Optima 7 Biogas за Одесосстрой Варна.

2016 г.

Фирма CCS България извърши  доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:
- 3 бр. R5104 за БулБио София.
- 1 бр. АРЕХ Р3 за Биовет Пещера.
- 1 бр. Solair 3100 за Балканфарма Разград

2016 г.

Извършени доставка на 1 бр. мониторинг на чисти зони А и В в стерилно производство на Чайкафарма - Варна.

2016 г.

Доставка на станция за имисионен контрол на SO2, NOx, прах, МТО в гр. Гълъбово собственост на "Брикел" АД.

2015 г.

Доставена и пусната в действие на гамаспектрометрична сонда MIRA за БАН-ИМК.

11.2013 г.

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 с PSS5,  сонда с принадлежности за акредитирана лаборатория SGS.

10.2013 г.

Доставка, пуск и обучениена място по лабораториите на ИАОС на 15 бр. ОСМА 310 - уреди за измерване на масла във води.

2015 г.

Извършени доставки за 3 бр. мониторинги на чисти зони А и В в стерилни производства в Бул Био. Пуснат действие мониторинг в производство БЦЖ ваксини.

2015 г.

Доставка на MRU газанализатори:
- Optima 7 за ЕкотермПроект Хасково.
- Optima 7 Biogas за Дона Враца.

07.2013 г.

Доставка и пуск на пробовземна помпа Zambelli ISODUST с принадлежности за акредитирана лаборатория "Пехливанов Инженеринг".

2012 г.

Доставка на преносим газанализатор модел PG350 производство на фирма HORIBA - Япония за фирма "Енерджи Макс" - Стара Загора.

Доставка и пуска на апаратура за изокинетично пробовземане на прах производство на фирма Zambelli - Италия за "Агрополихим" - Девня.

Надстройка на мониторинга за непрекъснати измервания на "Барк Бойлер" в МОНДИ - Стамболийски.

Доставка, монтаж и пуск на газанализатор APSA370 производсво на фирма HORIBA - Япония за Аурубис, гр. Пирдоп.

Доставка и монтаж на пробовземни сонди на фирма М&C - Германия в AES - 3C “Марица Изток 1” гр. Гълъбово.

Доставка и пуск на 2 бр лазерни броячи на частици за течности модел LS-20 производство на фирма "Lighthouse" - САЩ за фирма "Чайкафарма висококачествените лекарства" - гр. София и "Ветпром"- Радомир.

Доставка на общо 17 броя газдетектори за метан модел SMART3 производство на фирма SENSITRON - Италия за "Лукойл Нефтохим Бургас" - АД

04.2013 г.

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 на Аткотрейд.

07.2014 г.

Доставка на MRU Vario Plus Industrial на Термотест Консулт АД

1999 г.

Доставка и изграждане на имисионна станция за контрол, регистрация и визуализация на замърсяванията от SO2, CO, NOx и прах в с. Полски Градец до ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД.

2004 г.

Цялостно лабораторно оборудване за лабораторията на ПСОВ към община гр. Гоце Делчев.

Доставка на специализиран газоанализатор за ВМА.

Доставка, монтаж и пуск на система за “Мониторинг на димните газове на блок 120 МВт в ТЕЦ “Марица 3” АД” Димитровград.

Доставка, монтаж и пуск на система за “Мониторинг на димните газове на парогенератори 2 и 3” на “Топлофикация” Плевен.

2006 г.

Доставка и изграждане на имисионна станция за контрол, регистрация и визуализация на замърсяванията от SO2, CO, NOx и прах в гр. Пирдоп до собственост на Кумерио АД, Пирдоп.

Доставка, монтаж и пуск на I и II система за непрекъснат мониторинг на въздушните частици в чистите помещения на “Актавис” АД Разград.

Доставка, пуск и обучение на преносим газанализатор за измервания на емисиите на вредни вещества в изходящите димни газове на КЦМ АД Пловдив.

2005г. Доставка, монтаж и пуск на II система за ТОС-анализ на чисти води в за водна система на “Актавис-Разград” АД

Доставка на специализиран калибратор за калибровъчната лаборатория в ИАОС.

Доставка на. анализаторни системи за прах, анализатори за имисионен контрол и системи за измерване метеорологични параметри за дооборудване на автоматичните станции за контрол на въздуха в системата на МОСВ.

2011 г.

Доставка на спектрометрична и интелигентна гама-сонди, производство на фирма ENVINET - Германия за тестово обновяване на Националната Система за наблюдение на гама-фона на ИАОС към МОСВ.

Доставка на преносим газанализатор на фирма MRU - Германия, модел Nova 2000 за "Газинженеринг" ООД - гр. Долни Дъбник.

Доставка и пуск на ултразвуков дебитомер модел DFL-200 на германската фирма Durag на газохода от оловно производство в КЦМ Пловдив АД.

Доставка, монтаж и пуск на триканален стационарен газанализатор за мониторинг на продухващ газ и чистота на водород в генератор №6 на ТЕЦ "София".

Подмяна на анализатор за измерване на финни прахови частици РМ10 модел APDA, производство на фирма Horiba - Япония в автоматичната станция в с. Полски Градец, собственост на ТЕЦ "Марица Изток" 2.

Доставка на апаратура на германската фирма TOPAS за специализирани иазмервания на филтрите в чистите помещения на "Чайкафарма" АД.

Доставка и пуск в лаборатория на АЕЦ " Козлодуй" на система за измерване на масла във води модел ОСМА-310. 2011 г. Доставка, монтаж и пуск на лабораторна газсигнализаторна система тип ENDA Lab за "Адвенчър" ООД.

Доставка, монтаж и пуск на система ENDA TWIN, производство на фирма HORIBA - Япония, за непрекъснат контрол на SO2 и O2 на входа и изхода на сероочистваща инсталация в "Брикел" АД.

05.2014 г.

Доставка на 3 бр. автоматични пробовземачи за води модел ISCO4700 на Хидрострой АД

2015 г.

Фирма CCS България извърши  доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:
- 1 бр. Solair 3100  за Биовет клон Разград.
- 1 бр. R5102P за Ветпром Радомир.
- 1 бр. R5104 за Балканфарма Разград

04.2014 г.

Доставка на газанализатор модел MRU Vario Plus Syngas на фирма Метамодул.

1997 г.

Доставка на специализиран газоанализатор за ГЩ на МО.

Доставка и изграждане на Национална Система за наблюдение и контрол на гама-фона, състояща се от 27 стационарни и една мобилна измервателни станции. Това бе първата Система в България в национален мащаб приемаща и обработваща данни от контролни измервания в реално време.

2003 г.

Доставка, монтаж и пуск на Система за ТОС-анализ на чисти води в Ампулен цех на “Софарма” АД.

Доставка на 17 бр. анализаторни системи за НС за дооборудване на автоматичните станции за контрол на въздуха в системата на МОСВ.

2006 - 2007 г.

Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане в лабораторията на “ДЖИ И” Фармасютикъл Ботевград.

2007 г.

Доставка, монтаж и пуск на III система за непрекъснат мониторинг на въздушните частици в чистите помещения на “Актавис” АД Разград.

Доставка на специализиран калибратор за калибровъчната лаборатория в ИАОС.

Доставка на 6 бр. анализаторни системи за О3 за дооборудване на автоматичните станции за контрол на въздуха в системата на МОСВ.

2010 г.

Доставка, монтаж и пуск на калибратор ASGU 370, производство на фирма Horiba – Австрия, за “Калибровъчна лаборатория” на ИАОС към МОСВ.


Доставка и пуск на 2 броя автоматични пробовземачни системи за води на входа и изхода на ПСОВ Кюстендил.


Доставка и монтаж на лабораторни мебели, производство на германската фирма Waldner Laboreinrichtungen GmbH в “Джи Фармасютикалс” ООД в гр.Ботевград


Доставка на Газоанализаторна система, производство на фирма Horiba - Япония, измерваща непрекъснато СО, NOx и O2 на парогенератор №4 и №5 в “Топлофикация” Плевен


Доставка и пуск на три броя циркониеви кислородомери, производство на фирма MRU GmbH – Германия, в ТЕЦ “София” и ТЕЦ ”София-Изток”

2014 г.

Доставка на стационарен уред за измерване на кислород MRU
TOM 420R.

1996 г.

Доставка и изграждане на шест точкова Система за контрол на самолетния шум над град София.

2005 г.

Доставка, монтаж и пуск на Система за ТОС-анализ на чисти води в за водна система на “Балканфарма-Разград” АД.

Доставка, монтаж и пуск на “Система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в изходящите димни газове на ЕК 7, 8 и 9 на ТЕЦ “София” към “Топлофикация” София.

Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане на Лабораторни комплекси Враца и Плевен на ИАОС.

2009 г.

Доставка на 1 бр. емисионна мобилна лаборатория за ИАОС - МОСВ

Доставка на 5 бр. анализатори на емисии за мобилните емисионни станции на ИАОС – МОСВ

Доставка на 5 броя преносими пробоваемачи за микробиологични проби на всичките болници на ВМА

Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане в лабораторията на ИЗК "Марица" гр. Пловдив

04.2013 г.

Доставка и пуск на триканален газанализатор за "Топлофокация София" ЕАД

02.2014 г.
Доставка и пуск на три Броячи на частици модел LH Solair 5200 на БулБИО НЦЗПБ.
1995 - 1996 г.

Доставка на първите за България мобилни емисионни станции за системата на МОС за контрол на изхвърляните вредни вещества във въздуха
 

Доставка и монтаж на първото в страната модерно лабораторно обзавеждане в голям мащаб. Обзаведени бяха лабораториите на Лабораторния Комплекс на МОС и на РИОС в Русе, Варна, Велико Търново, Бургас и Пловдив.

2001 г.

Цялостно лабораторно оборудване за лабораторията на ПСОВ към община Исперих.

Цялостно лабораторно оборудване за лабораторията на ПСПВ към “ВиК” ЕООД гр. Благоевград.

2008 г.

Доставка на многоканален IR-анализатор за нуждите на Министерството на Отбраната

Доставка на нови броячи на частици за:

  • Химакс Фарма, гр. София
  • ССБ Успех, гр. София
  • Балканфарма, гр. Дупница
  • Чайкафарма, гр. Пловдив

Доставка, монтаж и пуск на имисионна автоматична станция за контрол на SO2, NOx и прах в гр. Гълъбово, Старозагорска област по договорс AES - 3C “Марица Изток 1”

12.2013 г.

Доставка на 42 броя имисионни газанализатори от серията АРxx
на HORIBA.

2014 г.

През 2014 г. фирма CCS България извърши редица доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:
- 3 броя Solair5200 за БулБио НЦЗПБ
- 1 брой Solair3100 за Успех АД
- 2 броя R5102P за Ветпром Радомир
- 1 брой Solair1100LD за Балканфарма Троян
- 1 брой Solair3100 за Биовет Пещера

1993 - 1994 г.

Доставка на първите в България мобилни и стационарни станции за системата на МОС за контрол на атмосферния въздух.

1993 г.

Доставка и изграждане на Система за имисионен контрол на серен диоксид в полето на Златица-Пирдоп.

2002 г.

Доставка на специализиран газоанализатор за ГЩ на МО.

Цялостно лабораторно оборудване за лабораторията на ПСОВ към “ВиК” ЕООД гр. Дупница.

2013 г.

Доставка и пуск на автоматичен пробовземач за води за ВИК "Стенето" гр. Троян.

11.2013 г.

Доставка на две газанализаторни системи HORIBA ENDA 500 за ново оловно производство в КЦМ-Пловдив. за измерване на CO, SO2 и O2 в емисии.