Реализирани проекти

Начало - Реализирани проекти

2022

Доставка, изграждане и пуск на системи за:
- контрол на H2 в О2 и О2 в H2 в  цех "Електролиза" на ТЕЦ "Марица Изток"2.
- мониторинг на CO, NOx и О2 с газоанализаторна система ENDA5000 на фирма HORIBA на три комина в ЕВН "Топлофикация Пловдив".
- мониторинг на частици в производство "Хепарин" на фирма "Биогфарминженеринг" АД гр. Сливен. 

2022

Доставка на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse
-  APEX Z3 за Чайкафарма Висококачествените Лекарства
-  APEX P3 за TEVA гр. Дупница
-  НН3016 за ФАЦИТ
-  
APEX Z3, S3100 и ScanAir Pro за Биовет Разград

2022

Доставка на система за автоматично изокинетично пробовземане на прах X1 APIS производство на фирма MEGA SYSTEM Италия за ТЕЦ Марица изток 2.

2022

Доставка на стационарни кислородомери OMS420RT на MRU Германия за фирма Лотус-Русе и Топлофикация Бургас.

2022

Доставка на преносим газанализатор MRU Nova Plus Biogas за фирма ЦЕРБ София.

2022

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 за фирма РОК7.

2022

Доставка на преносима пробовземна помпа LIFETEK на Mega System Lifetk за фирма Екоконсулт Инженеринг Бургас..

2022

Доставка на 2 бр преносими газанализатори MRU Optima 7 за ТЕЦ Марица Изток 2.

2022

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 за фирма Екоконсулт инженеринг Бургас.

2021

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 със система за пробоподготовка PSS5Н, пробовземна сонда и отопляема   линия заедно с газов делител HORIBA SGD-710C за акредитирана лаборатория Екоконсулт Инженеринг Бургас.

2021

Доставка на преносим газанализатор MRU Varioluxx за Аурубис-Пирдоп.

2021

Доставка на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse
-  APEX Z3 за Химакс Фарма ЕООД
-  НН3016 за ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ ЕАД

2020

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 със система за пробоподготовка PSS5Н, пробовземна сонда и отопляема линия за акредитирана лаборатория на Енерджи Макс.

2020

Доставка и пуск на 4 бр. системи за изокинтично пробовземане на прах производство на фирма Mega System Италия за Изпълнителна Агенция по Околна Среда.

2020

Доставка на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse
-  Solair 3100 за Кенди ООД
-  НН3016 за АПС Трейдинг ООД

2019

Доставка и пуск на газанализатор CFA 5130 на фирма HORIBA в КЦМ АД

2020

Доставка и пуск на имисионен газанализатор APSA-370 с даталогер на фирма HORIBA в Аурубис АД

2016

Извършени доставка на 1 бр. мониторинг на чисти зони А и В в стерилно производство на Чайкафарма - Варна.

2017

Доставка на 5 бр кислородомери MRU OMS420 за Топлофикация София.

2019

Доставка на газанализатори на фирма MRU
- 1 бр. OPTIMA 7 Biogas за Лаборекс ООД
- 2 бр. OPTIMA 7 за Пехливанов Инженеринг ООД
 

2018

Доставка и пуск на система за газсигнализация на фирма Техноконтрол Италия в ТЕЦ Варна.

2019

Доставка и пуск на система за мониторинг на чисти помещения в производство „Дифтерия и тетанус“ в Булбио НЦЗПБ ЕООД

2020

Доставка на газанализатори на фирма MRU
- 1 бр. MEGAPrime за Контрол 94 ООД
- 1 бр. VARIOLuxx за ИТЕМ Инженеринг АД
- 1 бр. OMS420 RT за Топлофикация Бургас АД
- 1 бр. VARIOLuxx за Марели Системс ЕООД
 

2014

Доставка на газанализатор модел MRU Vario Plus Syngas на фирма Метамодул.

2013

Доставка и пуск на автоматичен пробовземач за води за ВИК "Стенето" гр. Троян.

2013

Доставка на преносим газанализатор MRU Optima 7 на Аткотрейд.

2015

Извършени доставки за 3 бр. мониторинги на чисти зони А и В в стерилни производства в Бул Био. Пуснат действие мониторинг в производство БЦЖ ваксини.

2015

Доставена и пусната в действие на гамаспектрометрична сонда MIRA за БАН-ИМК.

2017

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 с PSS5,  сонда с принадлежности за акредитирана лаборатория Пехливанов Инженеринг.

2019

Доставка на помпа и принадлежности за изокинтично проповземане на прах производство на фирма Mega System за фирма Енерджи Макс.

2020

Доставка, пуск и валидиране на преносими броячи на частици на фирма Lighthouse
- 1 бр. АРЕХ Р3 за Балканфарма-Разград АД
- 1 бр. Solair 3100 за Булбио НЦЗПБ ЕООД
- 1 бр. АРЕХ Р3 за Биовет Пещера АД
- 1 бр. НН3016 за Боуви България ЕООД
 

2020

Доставка на газанализатор на фирма MRU модел VARIOLuxx за Топлофикация Сливен
 

2020

Доставка и пуск на система за мониторинг на димните газове HORIBA ENDA 5000 и система за измерване на HCL на ПУДООС- Инсинератор в Медицинска Академия.

2013

Доставка и пуск на пробовземна помпа Zambelli ISODUST с принадлежности за акредитирана лаборатория "Пехливанов Инженеринг".

2013

Доставка, пуск и обучениена място по лабораториите на ИАОС на 15 бр. ОСМА 310 - уреди за измерване на масла във води.

2013

Доставка на две газанализаторни системи HORIBA ENDA 500 за ново оловно производство в КЦМ-Пловдив. за измерване на CO, SO2 и O2 в емисии.

2013

Доставка на 42 броя имисионни газанализатори от серията АРxx
на HORIBA.

2014

Доставка на 3 бр. автоматични пробовземачи за води модел ISCO4700 на Хидрострой АД

2014

Доставка на MRU Vario Plus Industrial на Термотест Консулт АД

2014

Доставка на стационарен уред за измерване на кислород MRU
TOM 420R.

2015

Фирма CCS България извърши  доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:
- 1 бр. Solair 3100  за Биовет клон Разград.
- 1 бр. R5102P за Ветпром Радомир.
- 1 бр. R5104 за Балканфарма Разград

2015

Доставка на MRU газанализатори:
- Optima 7 за ЕкотермПроект Хасково.
- Optima 7 Biogas за Дона Враца.

2016

Фирма CCS България извърши  доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:
- 3 бр. R5104 за БулБио София.
- 1 бр. АРЕХ Р3 за Биовет Пещера.
- 1 бр. Solair 3100 за Балканфарма Разград

2017

Доставка на газанализатори на MRU:
- Optima 7 Biogas за Аквахим
- NovaPlus за  Хеспа
- 4бр. Delta Smart за Рувекс.

2017

Доставка на стационарен газанализатор HORIBA VA 5016 за Инсинератор.

2018

Доставка на газанализатор MRU Optima 7 Biogas за Хеспа.

2018

Доставка и пуск на стациия за имисионен контрол за ТЕЦ Марица Изток 2.

2018

Доставка и пуск на система за мониторинг на димните газове във "Варова пещ" и разширение на мониторинг на "СРКА" в Монди Стамболийски.

2019

Доставка на газанализаторина фирма MRU Германия:
- 2 бр. Optima 7 за ТЕЦ Марица Изток 2
- Optima 7 Biogas за НИС при ХТМУ София.

2019

Доставка и пуск на система за газсигнализация на фирма Tecnocontrol в ТЕЦ Варна АД

2013

Доставка и пуск на триканален газанализатор за "Топлофокация София" ЕАД

2013

Доставка на преносим газанализатор HORIBA PG350 с PSS5,  сонда с принадлежности за акредитирана лаборатория SGS.

2014
Доставка и пуск на три Броячи на частици модел LH Solair 5200 на БулБИО НЦЗПБ.
2014

През 2014 г. фирма CCS България извърши редица доставки на лазерни броячи на фирма Lighthouse-САЩ, както следва:
- 3 броя Solair5200 за БулБио НЦЗПБ
- 1 брой Solair3100 за Успех АД
- 2 броя R5102P за Ветпром Радомир
- 1 брой Solair1100LD за Балканфарма Троян
- 1 брой Solair3100 за Биовет Пещера

2016

Доставка на станция за имисионен контрол на SO2, NOx, прах, МТО в гр. Гълъбово собственост на "Брикел" АД.

2016

Доставка на MRU газанализатори:
- Optima 7 за Аурубис Пирдоп.
- Optima 7 Biogas за Одесосстрой Варна.

2017

Доставка на лазерни броячи за частици S3200 за Ветпром-Радомир и S3100 за Балканфарма Троян.

2018

Доставка на брояч за частици Lighthouse APEX P3 за Биовет Пещера.

2018

Доставка на газов делител за SGS.

2018

Доставка и пуск на система за мониторинг на чисти помещения в Сенсата Ботевград.