Контакти

Начало - Контакти

Съдебен регистрационен адрес на фирма ЦЕЦЕЕС-България ООД
за издаване на фактури:


ЦЕЦЕЕС-България ООД
1233 София
ул. "Кирил Николов" 217-А
МОЛ: Анелия Огнянова

Ид.№ ДДС: BG 040329224

Адрес за доставки и кореспонденция:

ЦЕЦЕЕС-България ООД
1309 София
бул. "Константин Величков" 149-151
тел.: (02) 822 01 86
факс: (02) 822 01 06
email: ccsbg@ccsbg.com