Измервания на параметрите чисти помещения съгласно ISO14644

Начало - Услуги - Измервания на параметрите чисти помещения съгласно ISO14644

Фирма CCS – България ООД извършва измервания на параметрите на въздуха в чисти стаи, помещения, зони и ламинарни боксове, съгласно ISO 14644 и EC GMP стандарти, с цел определяне класа на чистота.
Извършваме измервания на всички параметри, съгласно тези стандарти, а именно:

  • - брой и големина на механични частици
  • - температура и влажност в помещенията
  • - диференциални налягания между помещенията
  • - скорост и дебит на въздушните потоци
  • - кратност на въздухообмена
  • - проверка на НЕРА-филтри за наличие на течове или недобро монтажно уплътняване
  • - тест за възстановяване, тест за визуализация
  • - и други

според ISO 14644-3 и Нардба № 39 от 26 август 2010 за утвърждаване на Медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции.
За резултатите от измерванията издаваме протоколи, съгласно ISO 14644, които до сега са приемани без забележки от международните инспектори.

Клиенти, ползвали нашите услуги, са почти всички фармацевтични производители в България, както и някои от производителите на електроника. Също така все повече тези услуги се търсят от медицинските заведения – за контрол чистотата на въздуха в операционни зали, реанимации и прилежащите им помещения в болници, за контрол на помещения и ламинарни боксове в тъканни банки, банки за стволови клетки и ин-витро лаборатории към центрове за репродуктивно здраве.