Газанализатори и системи за eмисии

Начало - Въздух и газове - Газанализатори и системи за eмисии
Фирма CCS България ООД предлага голямо разнообразие на преносими и стационарни газанализатори за измерване на O2, CO, CO2, NOx, SO2, CH4  и други газове, както и други параметри на изходящите газове, като температура, налягане, влага, дебит  от различни източници на емисии отделяни при горивни процеси, биогаз.
 
Horiba, Япония, www.horiba.at
Фирма HORIBA е глобален лидер в производството на анализаторни системи за комплексен емисионен мониторинг с високо качество, точност и надеждност. За последните 30 години има инсталирани над 100 000 стационарни системи за непрекъснато измерване на емисии (СНИЕ) по целия свят. Освен стационарни системи, фирма HORIBA предлага и надеждни преносими газанализатори, работещи на база на референтни методи за измерване, които са подходящи за периодични измервания на акредитирани лаборатории и контролни органи. Всички измервателни системи на фирма HORIBA за емисии са базирани на утвърдените в света регламентирани методи за мониторинг на газове и замърсители във въздуха.