Газанализатори и системи за имисии

Начало - Въздух и газове - Газанализатори и системи за имисии

Horiba, Япония, www.horiba.at
Фирма HORIBA предлага калибрационни системи и имисионни газанализатори за измерване на замърсяването на атмосферния въздух. Те са проектирани и произведени по най-съвременните и напреднали технологии, като имат доказана надеждност, точност и отлична чувствителност за измерване и на ниски концентрации и са базирани  на утвърдените световни регламентирани измервателни методи за мониторинг на въздух и газове.Фирма CCS България ООД е упълномощена от фирма HORIBA за извършване на продажби, сервиз и обучение на територията на република България, пълномощно на фирма HORIBA - превод пълномощно на фирма HORIBA.

 

Предлагана апаратура

 

Mega Systems, Италия, www.megasystemsrl.com/en/
Пробовземни системи за аерозоли, прах и газове в околен въздух и емисии от горивни процеси.